ค่าแรงขั้นต่ำที่แวนคูเวอร์เท่าไหร่

/ค่าแรงขั้นต่ำที่แวนคูเวอร์เท่าไหร่

ณ ปัจจุบัน ค่าแรงขั้นคือ CAD 12.65 ต่อชั่วโมง และหลังวันที่ 1 มิ.ย. จะปรับขึ้นเป็น CAD 13.85 ต่อชั่วโมง

2019-03-11T05:15:59+07:00