ค่าแรงขั้นต่ำที่แวนคูเวอร์เท่าไหร่

/ค่าแรงขั้นต่ำที่แวนคูเวอร์เท่าไหร่

ณ ปัจจุบัน ค่าแรงขั้นต่ำคือ CAD 13.85 ต่อชั่วโมง

2019-09-18T09:21:31+07:00