ระดับชั้นของมัธยมปลาย ที่แคนาดา

/ระดับชั้นของมัธยมปลาย ที่แคนาดา

ระดับชั้นของมัธยมศึกษาตอนปลายที่แคนาดา จะแตกต่างกันในแต่ละรัฐ เช่น รัฐ British Columbia ส่วนใหญ่จะเริ่มที่ Grade 8 (อายุ 13 ปี) ส่วนรัฐ Ontario เริ่มที่ Grade 9 (อายุ 14 ปี)

2019-09-18T12:36:14+07:00