ไม่มีคะแนน IELTS/TOEFL สมัครเรียนได้หรือไม่

/ไม่มีคะแนน IELTS/TOEFL สมัครเรียนได้หรือไม่

สมัครเรียนได้ ไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS/TOEFL สถาบันภาษาจะมี Online Test ให้ทำฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนเรียน หากได้คะแนนต่ำกว่าระดับภาษาขั้นต่ำของโปรแกรมที่จะสมัครเรียน จะต้องเรียนภาษาให้ได้ระดับภาษาขั้นต่ำก่อน

2019-09-18T09:19:05+07:00