เรียนภาษาที่สถาบันการศึกษาเอกชน หรือมหาลัยฯ ดีกว่ากัน

/เรียนภาษาที่สถาบันการศึกษาเอกชน หรือมหาลัยฯ ดีกว่ากัน

ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคน หากต้องการเรียนต่อมหาลัยหรือวิทยาลัย แนะนำให้เรียนภาษาที่สถาบันภาษาเอกชน โปรแกรม University Pathway เพราะสามารถนำผลเรียนภาษาสมัครเข้าเรียนสถาบันการศึกษาได้ โดยไม่ต้องสอบ IELTS/TOEFL อ่านข้อดี ข้อเสีย ได้ที่ www.vancouverthai.com/articles/3600/language-school-esl-canada

2019-09-18T09:24:58+07:00