มีทีมงานของเอเจนซี่บริษัทเราอยู่ที่แวนคูเวอร์ ดีอย่างไร

/มีทีมงานของเอเจนซี่บริษัทเราอยู่ที่แวนคูเวอร์ ดีอย่างไร

ทีมงานมืออาชีพระดับปริญญาโท ที่อยู่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จะคอยดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำน้องๆ ที่สมัครเรียนกับบริษัทเรา ทั้งเรื่องโปรแกรมเรียน หาที่พัก ยื่นวีซ่า ยื่นภาษี การหางาน การหาหมอ การใช้ชีวิต และการสมัคร PR แบบรู้ลึกรู้จริง เพื่ออนาคตที่ดีในระยะยาว

2019-09-19T06:39:37+07:00