ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนสมัครเรียนหรือไม่

/ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนสมัครเรียนหรือไม่

ไม่จำเป็น เนื่องจากยังไม่รู้ผลวีซ่าว่าผ่านหรือไม่ และจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมโอนเงินไปให้สถาบันการศึกษาที่แคนาดา ดังนั้นตอนสมัครเรียนสามารถชำระแค่ค่ามัดจำได้ หากวีซ่าผ่านจึงจะชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมด

2019-03-11T07:05:05+07:00