ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนสมัครเรียนหรือไม่

/ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนสมัครเรียนหรือไม่

ไม่จำเป็น ซึ่งไม่มีผลต่อการยื่นวีซ่า เนื่องจากยังไม่รู้ผลวีซ่าว่าผ่านหรือไม่ และจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมโอนเงินไปให้สถาบันการศึกษาที่แคนาดา ดังนั้นตอนสมัครเรียนจะชำระแค่ค่ามัดจำ หากวีซ่าผ่านจึงจะชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมด อ่านขั้นตอนการสมัครเรียนได้ที่ https://vancouverthai.com/how-to-apply

2019-09-19T06:41:08+07:00