เรียนภาษาที่แคนาดา ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่

/เรียนภาษาที่แคนาดา ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่

ทำงานไม่ได้ เพราะเรียนภาษาไม่ได้เป็นโปรแกรม Post-secondary แบบ Academic, Vocational หรือ Professional Training

2019-09-18T09:26:20+07:00