เรียนภาษาที่แคนาดา ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่

/เรียนภาษาที่แคนาดา ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่

ทำงานไม่ได้ เพราะเรียนภาษาไม่ได้เป็นโปรแกรม Post-secondary แบบ Academic, Vocational หรือ Professional Training

2019-03-11T04:21:11+07:00