เรียนที่แคนาดา ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่

/เรียนที่แคนาดา ทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่

ทำงาน Part-time ได้ตามกฎหมาย หากมี Study permit และเรียนโปรแกรม Post-secondary ที่ได้ Degree, Diploma หรือ Certificate โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

2019-09-18T09:27:02+07:00