ทำไมเอเจนซี่บริษัทเรา ไม่มีค่าดำเนินการ

/ทำไมเอเจนซี่บริษัทเรา ไม่มีค่าดำเนินการ

เนื่องจากเอเจนซี่บริษัทเรา เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันการศึกษาที่แคนาดา ทำให้ไม่ต้องเก็บค่าดำเนินการ และค่าเรียนตามจริง ไม่บวกราคาเพิ่ม ซึ่งบางสถาบันการศึกษาจะมีราคาโปรโมชั่นให้เอเจนซี่ด้วย

2019-09-19T06:40:05+07:00