หากอายุต่ำกว่า 13 หรือ 14 ปี มาเรียน High School ได้หรือไม่

/หากอายุต่ำกว่า 13 หรือ 14 ปี มาเรียน High School ได้หรือไม่

มาเรียนได้ แต่ต้องพักกับผู้ปกครอง หรือ Custodian ที่แคนาดา เนื่องจาก Homestay ไม่รับนักเรียนอายุต่ำกว่า 13 ปี

2019-09-19T06:07:11+07:00