เรียนที่แคนาดา จำกัดอายุหรือไม่

/เรียนที่แคนาดา จำกัดอายุหรือไม่

สถาบันการศึกษาในแคนาดาไม่จำกัดอายุนักเรียน อายุเยอะแล้วมาเรียนก็มี แต่จะมีโปรแกรมเรียนและท่องเที่ยวช่วงปิดเทอม ที่จำกัดอายุไม่เกิน 18 ปี

2019-03-11T03:55:16+07:00