เรียนที่แคนาดา จำกัดอายุหรือไม่

/เรียนที่แคนาดา จำกัดอายุหรือไม่

สถาบันการศึกษาในแคนาดาไม่จำกัดอายุนักเรียน อายุเยอะแล้วมาเรียนก็มี แต่จะมีโปรแกรมเรียนและท่องเที่ยวช่วงปิดเทอม ที่จำกัดอายุไม่เกิน 18 ปี

2019-09-18T09:27:33+07:00