เรียนภาษา เริ่มเรียนได้เมื่อไหร่

/เรียนภาษา เริ่มเรียนได้เมื่อไหร่

สถาบันภาษาของเอกชน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเดือน สมัครเรียนกี่เดือนก็ได้ โดยจะแบ่งวิชาเรียนตามระดับภาษาของนักเรียน ส่วนสถาบันภาษาของมหาลัยฯ จะเริ่มเรียนได้เฉพาะช่วงเปิดเทอมการศึกษาเท่านั้น และต้องสมัครเรียนทั้งเทอม

2019-09-19T12:58:27+07:00