ขอวีซ่าแคนาดา ผ่านยากหรือไม่

/ขอวีซ่าแคนาดา ผ่านยากหรือไม่

ไม่ยากมาก หากเตรียมเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง บริษัทเราเคยช่วยเหลือลูกค้าที่โดนปฏิเสธวีซ่ามาครั้งนึงจากเอเจนซี่อื่น แล้วเรายื่นวีซ่าให้ผ่านมาแล้ว

2019-09-18T09:19:26+07:00