ควรสมัครเรียน High School เมื่อไหร่

/ควรสมัครเรียน High School เมื่อไหร่

เริ่มสมัครเรียนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคม เพื่อเข้าเรียนในเดือนกันยายนของปีการศึกษาถัดไป หากต้องการเข้าเรียนกลางเทอม เดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ ควรสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ยิ่งสมัครเร็ว ยิ่งมีโอกาสได้เข้าเรียนโรงเรียนที่เลือกไว้ เพราะมีที่พัก Homestay เพียงพอต่อโรงเรียนที่ต้องการเรียน

2019-09-19T06:06:33+07:00