ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน High School

/ปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน High School

ปีการศึกษาจะเปิดเรียนเดือนกันยายน ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงวันหยุดปีใหม่ จะหยุดเรียน (Winter break) บางโรงเรียนจะเปิดเรียนเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ ขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาของแต่ละโรงเรียน โดยจะเรียนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ส่วนเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม จะเป็นช่วงปิดเทอม

2019-09-18T15:50:06+07:00